Internacionalna Nagrada 2009

Internacionalna nagrada  „Izuzetan imidž preduzeća za 2007. godinu“