Internacionalna Nagrada 2009

Internacionalna nagrada  „Izuzetan imidž preduze?a za 2007. godinu“