Internacionalna Nagrada 2007

Međunarodna  nagrada „Lider u prestižu i kvalitetu za 2007. godinu“