Internacionalna Nagrada 2007

Me?unarodna  nagrada „Lider u prestižu i kvalitetu za 2007. godinu“