Международная премия 2009

Международная премия “Идеальный имидж предприятия за 2009 год”