Διεθνές Βραβείο 2007

Διεθνές Βραβείο «ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007»