Международна Hаграда 2007

Международна награда “ЛИДЕР ПО ПРЕСТИЖ И КАЧЕСТВО ЗА 2007 ГОДИНА”